B&B Knooppunt 80 in Driewegen.

In de gemeente Borsele bevindt zich de ‘Zak van Zuid-Beveland’, een middeleeuws landschap met kleine polders en vele kilometers binnendijken.

In 1994 heeft de rijksoverheid 11 gebieden in Nederland aangewezen als Waardevol Cultuur Landschap (WCL). Zo ook de Zak van Zuid-Beveland. Dit WCL-gebied ligt helemaal binnen de gemeentegrenzen van Borsele.

Het landschap van de Zak van Zuid-Beveland is in de late Middeleeuwen ontstaan door aanleg van dijken en inpolderingen om overstromingen te voorkomen. Na de inpolderingen was het mogelijk het gebied in cultuur te brengen, dorpen te stichten, wegen aan te leggen en in agrarisch gebruik te nemen. Door de eeuwen heen is ook dit landschap steeds verder in cultuur gebracht. Dit is vooral te zien aan de gevolgen van de landinrichting en kavelruilen en de ontwikkeling van steden, dorpen en wegen. Ondanks of juist door deze veranderingen bepalen de oorspronkelijke patronen van polders, dijken, bebouwing, wegen, akkers, natuurgebieden en beplantingen de huidige landschapskwaliteit.

De Zak van Zuid-Beveland staat bekend om haar ‘bloemdijken’. Omdat de dijken verschillend van grondsoort zijn, is ook de variatie aan bloemen enorm. Ook de ligging van de dijk ten opzichte van de zon is heel belangrijk. Elke dijk heeft zo zijn eigen vegetatie. De mooiste bloemendijken zijn de Lindedijk, de Zuidzaksedijk, de Valdijk, de Oudelandse Polderdijk en de Ruigedijk (in Driewegen).

Op de bloemdijken groeien bijna twintig bedreigde plantensoorten zoals de wollige distel, de ruige anjer en wilde marjolein. De bloemenrijkdom trekt vlinders aan zoals het oranje zandoogje, het icarusblauwtje en het koevinkje. Ook bijen, zweefvliegen, kevers en sprinkhanen zijn ’s zomers talrijk. De insecten zijn een lekkernij voor de steenuil en de torenvalk.

Reserveren